Samen sterk tegen antibioticaresistentie

Antibioticaresistentie is een onderwerp dat de laatste jaren steeds vaker het nieuws domineert. Grote boosdoener is het te veel of verkeerd gebruik van antibiotica. En hoewel er in de Nederlandse gezondheidszorg in vergelijking met het buitenland terughoudend wordt omgegaan met antibiotica, is er wel degelijk ruimte voor verbetering. Ook in de tandheelkunde zijn er stappen te zetten. Nog te vaak wordt antibiotica voorgeschreven wanneer daar geen indicatie voor is of kan het antibioticum de ontstekingshaard niet bereiken.

Kennis vergroten

Om de kennis over antibiotica te vergroten binnen ons tandheelkundig team hebben we in het voorjaar van 2018 klinische avonden georganiseerd met als onderwerp ‘Antibiotica en Pijnstilling in de tandheelkundige praktijk’. In navolging hiervan en in het kader van de Wereld Antibioticaweek van 12 -18 november zijn we voor patiënten een zes weken durende (social media) campagne gestart met de boodschap: Wees voorzichtig met antibiotica. Maar ook binnen onze praktijken gaan we de strijd tegen antibioticaresistentie aan door middel van goede patiëntvoorlichting en ondersteunende materialen voor onze behandelaars.

In de media

Lees ook het artikel in Dentista oktober 2018 over het voorschrijven van antibiotica.