Sollicitatieprocedure

Wat gebeurt er nadat we je sollicitatie hebben ontvangen?

  1. Je krijgt direct een automatische ontvangstbevestiging per e-mail als je solliciteert via de website.
  2. Dental Clinics Recruitment kijkt o.a. of je profiel aansluit bij de betreffende functie en nodigt jou uit voor een eerste kennismakingsgesprek of stuurt jouw sollicitatie door naar de officemanager van de praktijk van de vacature waar je op hebt gesolliciteerd.
  3. Uiterlijk drie weken na de sluitingsdatum (deze staat vermeld in iedere vacature) ontvang je bericht.
  4. Als je geselecteerd bent, nodigt de officemanager van de praktijk of Dental Clinics Recruitment je uit voor een eerste gesprek met een recruiter of met je eventueel toekomstige officemanager.
  5. Voor alle functies voeren we – na afstemming met jou – een referentiecheck uit. Een meeloop (mid)dag kan ook deel uitmaken van het selectieproces. Vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de daarbij behorende ‘vergewisplicht’, zijn wij verplicht om te controleren of een nieuwe medewerker geschikt is om zorg te verlenen. Hiertoe doen wij onderzoek naar het arbeidsverleden van zorgverleners (tandartsen, tandarts-specialisten en mondhygiënisten).
  6. Afhankelijk van het verloop van het eerste gesprek vinden er vervolggesprekken plaats.
  7. Als de resultaten van de referentiecheck en gesprekken positief zijn en we hebben van jou alle benodigde gegevens ontvangen (zoals bijvoorbeeld ID-bewijs, kopie diploma, titerbepaling, benodigde certificaten ten aanzien van röntgen) dan biedt de praktijk je een arbeidsovereenkomst of – in geval van zelfstandig behandelaars – een overeenkomst van opdracht aan.
  8. Voor alle medewerkers, die in aanraking komen met (gebruikt) instrumentarium (behandelaar, medewerker omloop & sterilisatie, tandartsassistent) hanteert Dental Clinics de ‘Landelijke richtlijn preventie transmissie van hepatitis B van medisch personeel naar patiënten, RIVM 2012’. Dit houdt in dat vòòr aanvang van de werkzaamheden, er een correcte waarde van de titer bepaling moet zijn overlegd of dat je vòòr aanvang van de werkzaamheden de bereidheid hebt tot het bepalen van een correcte beschermingsstatus tegen hepatitis B (vaccinatie en/of dragerschapstest).
  9. In de praktijk vinden we het heel belangrijk dat een patiënt weet wie hem of haar behandeld en/of gesproken heeft. Daarom staan alle teamleden met foto, voor- en achternaam en functie op de website van de praktijk vermeld. Om dezelfde reden dragen teamleden in de praktijk altijd een naambordje met voor- en achternaam en functie. Als je bij Dental Clinics solliciteert en komt werken, betekent dat je hier toestemming voor geeft. Zo zorgen we er samen voor dat een patiënt optimaal geïnformeerd wordt over wie er in het team werkt.

Dental Clinics staat voor een transparant werving- en selectieproces en voldoet aan de gedragscode voor werving en selectie van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement (NVP).
Sollicitatiegesprekken vinden plaats op of nabij de praktijk. Reiskosten worden niet vergoed.

Ons privacy beleid          

Wij wijzen erop dat door het versturen van een sollicitatie, wij je persoonlijke gegevens kunnen doorgeven aan aangesloten praktijken van Dental Clinics, aan Dental Clinics gelieerde organisaties zoals Dental Service Labs en TopOrtho en voor in opdracht van Dental Clinics handelende selectiebureaus. Je gegevens gebruiken wij alleen voor sollicitatiedoeleinden binnen Dental Clinics. Elk van de bovenstaande partijen kan je hiervoor benaderen. Het resultaat van deze sollicitatie kan van invloed zijn op andere sollicitaties binnen Dental Clinics en eventuele aan Dental Clinics gelieerde organisaties, zoals Dental Service Labs en TopOrtho.
Na ontvangst van je sollicitatie bewaren we je persoonsgegevens 2 jaar. Dental Clinics behoudt zich het recht voor om de sollicitatieprocedure onmiddellijk te beëindigen zodra er sprake is van informatie of gedrag met een misleidend karakter.

Vragen?

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens? Of wil je bezwaar aantekenen tegen het gebruik van je gegevens door Dental Clinics? Dan kun je een schriftelijke reactie, vergezeld van een kopie van je legitimatiebewijs, sturen naar:

Dental Clinics
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 1700
1200 BS Hilversum
Nederland