7 vragen aan: kwaliteitsmanager Nicolette Biesters

7 vragen aan Nicolette | Kwaliteitsmanager“Wij zijn met z’n allen best trots op de kennis die we de afgelopen jaren hebben vergaard. We merken dat we daarmee écht iets toevoegen aan de praktijkteams”

Deze maand interviewen we Nicolette Biesters. Zij is werkzaam als manager kwaliteit en veiligheid bij Dental Clinics. Samen met haar team is ze verantwoordelijk voor het toepassen van de richtlijnen omtrent infectiepreventie en veiligheid in de praktijken. Hiertoe zijn zij en haar drie collega’s fysiek aanwezig op de praktijken en zorgen zo dat iedere praktijk voldoet aan de randvoorwaarden om optimaal te kunnen functioneren.


1. Hoe ziet het kwaliteitsteam eruit?

In totaal zijn wij met vier personen, waarvan ieder verantwoordelijk is voor de hygiëne en veiligheid van een deel van onze praktijken verspreid over heel Nederland. Wij werken samen met onze collega’s uit Team kwaliteit op het service center. Zij doen vooral beleidsvoorbereidend werk en houden zich bezig met de tandheelkundig inhoudelijke richtlijnen. Die worden door hen vertaald naar praktische praktijkrichtlijnen.

2. Wat doen jullie dag in dag uit voor de praktijken?

Bij nieuwe praktijken zorgen we er voor dat de praktijk door ons facilitaire team zo optimaal mogelijk wordt ingericht en daarna trainen wij de teams om te werken met ons eigen omloopsysteem. Daarmee leert de praktijk om “lean” te werken; zo weinig mogelijk overbodige looplijnen en zo weinig mogelijk handelingen. Op deze manier creëren we rust en veiligheid in de praktijk.
Daarnaast bezoeken we elke praktijk minstens zes keer per jaar. Iedere acht weken zijn wij één dag op de praktijk met telkens een ander bezoekthema. De ene keer is dat het uitvoeren van een audit, waarmee we de aandachtspunten van de praktijk in kaart brengen. De andere keer verrichten we een RI&E, waarbij we samenwerken met HR.
Tijdens onze bezoeken zijn wij gekleed in het wit, zodat we als onderdeel van het praktijkteam kunnen meelopen en de details niet over het hoofd zien. We ondersteunen het team wanneer het lastig lijkt om de aandachtspunten op te lossen.

3. Waar ben je trots op?

Wij zijn met z’n allen best trots op de kennis die we de afgelopen jaren hebben vergaard. We merken dat we daarmee écht iets toevoegen aan de praktijkteams. Ons doel is te allen tijde om samen met de praktijkteams een veilige omgeving voor patiënt en collega neer te zetten en dat lukt ons goed.

4. En je ambitie. Hoe kan je die het best verwoorden?

Onze dagelijkse ambitie is om iedere praktijk 100% te laten kloppen op de thema’s infectiepreventie, radiologie, zorg en organisatie. Dit zijn de thema’s die de inspectie ook hanteert als ze een praktijk bezoeken.

5. Je bent veel op de praktijken en spreekt veel collega-tandartsen en -mondhygiënisten. Waarom denk jij dat ze graag onderdeel zijn van Dental Clinics?

Een tandarts of mondhygiënist kan zich bij ons volledig richten op de inhoudelijke zorg. Wij regelen “het gedoe”, alle randvoorwaardelijke zaken die nodig zijn voor een goede praktijkvoering. Daarnaast heb je door het teamconcept ook de mogelijkheid om je te ontwikkelen in datgene wat je het leukst vindt om te doen.

6. Wat is je ervaring met inspectiebezoeken?

We halen vooral veel informatie uit de gepubliceerde inspectierapporten en tucht rechterlijke uitspraken. Er is daardoor sprake van een goede kennis van de werkwijze van de diverse inspecties. Deze werkwijze sluit aan op de opleiding en monitoring die wij toepassen in de praktijk en uit ieder nieuw onderzoek leren wij weer. Een bezoek van inspectie is altijd indrukwekkend. Maar we stellen ons toetsbaar op, het is immers ook ons doel om een optimale praktijkvoering te bewerkstelligen.

We hopen dat je hiermee een beeld hebt gekregen hoe Nicolette en haar team een bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg bij Dental Clinics. Want een gezonde mond en een stralende lach voor onze patiënten, door samen leveren van kwalitatief goede tandheelkundige zorg. Dat is waar we het voor doen. Lachen is leven.

7. En tot slot, kan je nog een wijze les meegeven?

Het komt altijd goed, maar met baby-stapjes. Intussen hebben we geleerd dat het geen zin heeft alles in één keer te willen. Door goed in kaart te brengen wat er moet gebeuren en een goede planning lukt het uiteindelijk altijd.