7 vragen aan Michel

Michel van Oosterhout - tandarts Dental Clinics Tilburg Amazone“Ik ben nog steeds eindverantwoordelijk, maar ik sta er niet meer alleen voor.”

Tandarts Michel van Oosterhout had samen met zijn vrouw een eigen tandartsenpraktijk in Tilburg, die hij heeft verkocht aan Dental Clinics. Nu is hij tandarts-directeur bij Dental Clinics Tilburg Amazone en is er trots op dat alle medewerkers uit zijn oude praktijk zijn gebleven en zich opnieuw met hart en ziel inzetten voor de nieuwe praktijk.


 1. Wat heeft je doen besluiten om samen te gaan met Dental Clinics?

De belangrijkste reden om een samenwerking met Dental Clinics aan te gaan was gelegen in het feit dat ik in de oude situatie steeds meer praktijkmanager werd waardoor het ‘echte werk’ aan de stoel in de verdrukking kwam. Ook het grote aantal veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving steeg mij boven het hoofd waardoor ik reikhalzend uitkeek naar een aansluiting bij een organisatie die dit soort zaken reeds goed geïmplementeerd had. Ik hoef nu niet meer zelf het wiel uit te vinden.

2. Kun je wat vertellen over je ervaringen en rol als tandarts-directeur?

Voor de overname was ik directeur, eigenaar en praktijkmanager tegelijk. Dat heb ik bijna 28 jaar met veel plezier gedaan, maar het ging wel ten koste van veel vrije tijd. Je was voor álles verantwoordelijk en dat maakte het vak steeds zwaarder. Nu in mijn rol als tandarts-directeur ben ik binnen de praktijk nog steeds eindverantwoordelijke, maar sta ik er niet meer alléén voor. Veel taken kunnen worden gedelegeerd aan de geweldige officemanager die we hebben aangenomen. Voor grotere algemene kwesties waar we niet uitkomen, kunnen we te allen tijde terecht bij de regio praktijkmanager of  bij de directeur tandheelkundige  kwaliteit en veiligheid van Dental Clinics; de lijnen zijn kort. Sinds kort is er ook een nieuw tandheelkundig bestuur dat mij o.a. bijstaat op het gebied van tandheelkundige zorg binnen mijn praktijk. In mijn beleving een echte meerwaarde.

3. Bij Dental Clinics worden ‘randzaken’ je uit handen genomen, zodat je je kunt richten op de inhoudelijke zorg. Hoe gaat dat in zijn werk?

Dental Clinics Tilburg Amazone - tandarts Tilburg AmazoneZoals ik al eerder aangaf kunnen veel taken worden gedelegeerd aan de officemanager. Op afstand heb ik dit natuurlijk nog wel te monitoren en waar nodig bij te sturen, maar doordat er zoveel managementtaken worden overgenomen blijft er veel tijd over om je met je vak (aan de stoel) bezig te houden.

4. Dental Clinics staat bekend als een organisatie met een enorme focus op kwaliteit. Hoe uit zich dat in de praktijk?

Toen we net gestart waren in de nieuwe setting werd de focus direct gelegd op het volledig ‘inspectieproof’ werken op WIP-gebied. Kosten nog moeite werden gespaard om dit maximaal op orde te krijgen. Daarbij is fors geïnvesteerd in nieuwe apparatuur en instrumentarium, persoonlijke ondersteuning op locatie en het verplicht doen volgen van een WIP-cursus voor het voltallige personeel. Verder wordt er veel nadruk gelegd op een correcte uitvoering van het periodiek mondheelkundig onderzoek (PMO). Dit kost erg veel tijd, maar loont de moeite op de lange termijn. Inmiddels ben ik er van overtuigd dat een strikte naleving ervan je een betere tandarts maakt. Ook worden de werkprocessen nauwlettend in de gaten gehouden en daar waar nodig bijgestuurd. Binnen Dental Clinics is veel mankracht aanwezig om dit voortdurend te monitoren.

5. Waar ben je het meest trots op in je werk?

Dental Clinics Tilburg Amazone - tandarts Tilburg AmazoneIk ben het meest trots op het feit dat alle medewerkers van de ‘oude praktijksituatie’ zijn gebleven en zich opnieuw met hart en ziel inzetten binnen de nieuwe Dental Clinics praktijk. Een aantal van hen hebben zich wel eens afgevraagd of het wel zo strikt moet t.a.v. het protocollair werken.  Mijn taak als tandarts-directeur is daarbij uit te leggen dat dit niet door Dental Clinics is bedacht, maar wordt bepaald en opgelegd door de inspectie.

6. Kennisuitwisseling is een groot goed binnen Dental Clinics. Hoe zijn je ervaringen daarmee?

Op dit moment heb ik daar nog niet zo heel veel ervaring mee omdat het eerste jaar is gebruikt om de Dental Clinics-filosofie binnen de praktijk eigen te maken, maar ik weet wel dat er op dit gebied veel wordt georganiseerd. Mijn voornemen is om daar de komende jaren meer tijd voor vrij te maken.

7. Wat zie je als jouw uitdagingen voor de toekomst?

Mijn praktijk als een goed geoliede machine te laten functioneren waarbij niet alleen de patiënten tevreden kunnen zijn, maar ook de collega’s. Ik zie het als mijn taak om de komende acht tot tien jaar met veel plezier de praktijk gezond te houden, zodat ik tegen de tijd dat ik met pensioen ga met een goed gevoel het stokje kan overdragen aan een nieuwe tandarts-directeur. Daarnaast wil ik Dental Clinics Amazone binnen de stad Tilburg als een onderscheidende tandartsgroepspraktijk op de kaart krijgen.

Bonusvraag: wat is jouw meest bijzondere ervaring bij Dental Clinics tot nu toe?

Dat aan werkelijk alles is gedacht. Vooralsnog kan ik geen zaken benoemen waarvoor geen oplossing is bedacht. Daarnaast valt de gedrevenheid van de medewerkers op binnen elke ‘laag’ van de organisatie. Dit houdt je alert en geeft je extra energie.


Interesse om aan de slag te gaan als tandarts-directeur?

Onze missie is om onze patiënten een onbezorgde en stralende lach te bezorgen. Want lachen is leven! Wil jij ons hierbij helpen? Neem geheel vrijblijvend contact op met onze recruiters, Zij vertellen je graag meer over het leidinggeven aan een eigen praktijk.